در میناکاری گرم سطح فلز با لایه هایی از پودر شیشه رنگی پوشانده شده و داخل کوره در دمای بین 750 الی 850 درجه سانتیگراد قرار داده می شود.مینا بر اثر حرارت ذوب شده و سطح قطعه را لایه ای شیشه ای و رنگی میپوشاند.
در این کلاسها چند تکنیک مختلف میناکاری آموزش داده میشود که یکی از زیباترین آنها کلوازونه cloisonné نام دارد. در این تکنیک سطح فلز با استفاده از نوارهای فلزی ظریف به خانه های مجزا تقسیم میشود و هر یک از این خانه ها با رنگهای مختلف میناکاری میشود.