بیدینگ ( beading )

در این دوره ، که در حقیقت نحوه متصل کردن قطعات و سنگها برای ساخت گردنبند ، دستبند ، گوشواره و سایر موارد میباشد ، هنرجویان ضمن شناخت ابزار  و قطعات  با سایز بندی در ساخت ، ساخت سیم سوزن و  انواع  اتصالات آشنا شده و با تکنیکهای  دستبند چند رشته ای  ، گردنبند چند رشته ای  گردنبند شالی ، مثلثی ، گوشواره ، دستبند بافت ، دستبند های موازی ، چند رشته ای ، گردنبند چوکر گردنبند با سنگهای رشته ای ظریف و ساخت لابیرنت و فرفورژه و چندین تکنیک کار خواهند ساخت.